توجه : این صفحه برای نمونه میباشد و سفارشات و تنظیمات غیر قابل تغییر هست و موارد موجود در این پنل فقط برای آزمایش میباشد.
افزودن سفارش جدید

هزینه کل : 0 تومان

افزایش موجودی
توضیحات و خلاصه سفارش شما

- سفارش ها پس از ثبت نهایی به صورت کاملا اتوماتیک شروع میشوند.
- هنگام سفارش حتما پیج از حالت خصوصی (private) خارج شود.همچنین پس از ثبت سفارش، نام کاربری اکانت را تغییر ندهید.
- تا زمان تکمیل نشدن سفارشات قبلی، همان سفارش را مجددا برای همان پیج ثبت نکنید.
- در وارد کردن اطلاعات سفارش از جمله ایدی، لینک و مقدار دقت کافی داشته باشید چون امکان ویرایش اطلاعات و لغو سفارش وجود ندارد.
یک سفارش در هر خط با فرمت مشخص شده وارد کنید.
نکته
در اینجا می توانید سفارشات خود را به راحتی انجام دهید! لطفاً قبل از سفارش ، حتماً تمامی قیمتها و زمان تحویل را بررسی کنید! پس از سفارش ارسال شده ، نمی توان آن را لغو کرد.
افزایش موجودی

- سفارش ها پس از ثبت نهایی به صورت کاملا اتوماتیک شروع میشوند.
- هنگام سفارش حتما پیج از حالت خصوصی (private) خارج شود.همچنین پس از ثبت سفارش، نام کاربری اکانت را تغییر ندهید.
- تا زمان تکمیل نشدن سفارشات قبلی، همان سفارش را مجددا برای همان پیج ثبت نکنید.
- در وارد کردن اطلاعات سفارش از جمله ایدی، لینک و مقدار دقت کافی داشته باشید چون امکان ویرایش اطلاعات و لغو سفارش وجود ندارد.